Kataloški broj: 
Naziv: Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom sa laboratorijske vežbe za 4. razred srednje škole
Autor:Branko Radivojević  

Cena: 

Kataloški broj:
Naziv: Parcijalna proteza za 4. razred zubotehničke škole
Autori: D.Jovanović, V.Jovanović, Lj. Tihaček-Šojić, A.Milošević
Cena: Kataloški broj: 
Naziv: Ortopedski aparati sa osnovama ortodoncije za 4. razred zubotehničke škole
Autori: Budimir Mileusnić, Dragić Jovanović
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Fiksna protetika III za 4. razred zubotehničke škole
Autor: Olga Janković
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Kineziterapija za 4. razred medicinske škole
Autor: Dragan Vulović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Specijalna rehabitlizacija za 4. razred medicinske škole
Autor: Predrag Zeković
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Akušerstvo sa negom II za 4. razred medicinske škole                 
Autori: D.Mladenović, Z. Bogdanović, A.Mihailović
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Hirurgija sa negom II za 4. razred medicinske škole
Autori: A.Baljozović, N.Baljozović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Hirurgija sa negom II za 4. razred medicinske škole
Autor: Zoran Komljenović
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Pedijatrija sa negom za obrazovni profil medicinska sestra-tehničar i ginekološko-akušerska sestra za 4. razred medicinske škole
Autor: Svetislav Kostić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Interne bolesti sa negom 2 za 4. razred medicinske škole
Autori: Jovan Teodorović i saradnici
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Ginekologija sa akušerstvom i negom za 4. razred medicinske škole
Autori: D.Mladenović, Z. Bogdanović, A.Mihailović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Zdravstvena nega 4 urgentna stanja u medicini za 4. razred medicinske škole
Autori: B.Putniković, M. Terzić, S. Mazić, M.Alimpić, S.Marković
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Medicinska biohemija za 4. razred medicinske, veterinarske i srednje škole u delatnosti ličnih usluga
Autor: Vidosava Đurđić