Kataloški broj: 
Naziv: Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe za 3. razred srednje škole
Autori: J.Janjić, M.Pavlov, B.Radivojević
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Biologija 3 ta 3. razred medicinske i veterinarske škole
Autori: D.Marinković, M.Andjelković, A.Savić, V. Diklić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Toksikološka hemija i osnove poznavanja lekova za 3. i 4. razred medicinske škole
Autori: S.Pavlov, A.Stefanović, M.Stojiljković
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Komunalna higijena za 3. razred medicinske škole
Autori: Vlasta Damjanov, Slobodan Tošović
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Hirurgija sa negom I za 3. razred medicinske škole
Autori: Z.Komljenović, T. Randjelović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Sanitarna tehnika za 3. razred medicinske škole
Autori: D. Jovanović, M.Stojičić, S. Milanović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Dezinfekcija dezinsekcija deratizacija
Autori: M.Plećaš, N.Stojković
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Neuropsihijatrija za 3. razred medicinske škole
Autor: Jovan Bukelić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Epidemijologija za 3. razred medicinske škole                               
Autori: Z.Radovanović, I.Jevremović, S.Janković, K.Bukumirović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Zdravstvena nega III za 3. razred medicinske škole
Autori: Radmila Popović, Predrag Borović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Mikrobiologija sa parazitologijom i epidemiologijom I za 3. razred medicinske škole
Autori: O.Berger-Jekić, M.Jovanović, M.Lukić, M.Janković
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Pedijatrija sa negom za 3. razred medicinske škole                         
Autor:  Dr Svetislav Kostić
Cena:  
Kataloški broj:
Naziv: Interne bolesti sa negom I za 3. razred medicinske škole
Autori: Jovan Teodorović i saradnici
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Infektivne bolesti sa negom za 3. i 4. razred medicinske škole
Autori: Dragomir Diklić, Božidar Antonijević
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Medicinska biohemija I za 3. razred medicinske škole
Autor: Nada Majkić-Singh
Cena:  
Kataloški broj: 
Naziv: Hirurgija sa negom I za 3. razred medicinske škole
Autori: A. Baljozović, N. Baljozović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Farmaceutska hemija 1 i 2 za 3. i 4. razred medicinske škole
Autori: Milena Pokrajac, Dragoljub Panić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Hematologija sa transfuziologijom 1 za 3. razred medicinske škole
Autori: M.Ristić, S. Ristić, Z. Ristić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Ptice u letu čitanka književnosti za decu za medicinske škole
Autor: Dragutin Ognjanović
Cena: