Kataloški broj:
Naziv: Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske za 2. razred srednje škole
Autori: Branko Radivojević, Jevrem Janjić, Miroslav Pavlov
Cena: Kataloški broj: 
Naziv: Biologija 2 za 2. ili 1. razred medicinske škole 2. razred veterinarske škole
Autori: Milivoje Krunić, Ivo Savić, Božidar Ćurčić
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Psihologija za 2. i 3. razred medicinske škole                                   
Autor:Nenad Havelka
Cena:  
Kataloški broj:
Naziv: Farmakologija za 2. razred medicinske škole                                                                                                              
Autori: Milenko Milošević, Vladislav Varagić
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Patologija za 2. razred medicinske škole
Autor: Radoslav Borota
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Zdravstvena nega 2. za 2. razred medicinske škole
Autori: A. Baljozović, K.Jojkić, R.Hiti, N.Baljozović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Zdravstvena zaštita za 2. razred medicinske škole
Autor: Momir Janjić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Mikrobiologija sa epidemiologijom za 2. razred medicinske škole
Autor: Špiro Radulović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Prva pomoć za 2. razredmedicinske škole i 1. razred u delatnosti ličnih usluga
Autori: M.Radošević, S. Soldatović, D.Lepir
Cena: Kataloški broj: 
Naziv: Radna sveska za farmaceutsku tehnologiju 1 za 2. razred medicinske škole
Autor: Jelena Andjelić
Cena: