Kataloški broj:
Naziv: Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske za 1. razred srednje škole
Autori:Jevrem Janjić, Miroslav Pavlov, Branko Radivojević
Cena:  
Kataloški broj: 
Naziv: Laboratorijske tehnike za 1. i 2. razred meticinske škole
Autori: Slobodanka Velimirović, Milan Jokanović, Ivan Ivanović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Morfologija zuba za 1. razred zubotehničke škole
Autori: Olga Janković, Verica Vunjak
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Engleski jezik tekstovi za 1.2.3.i 4. razred medicinske škole
Autor: Radmilo Bertolino
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Latinski jezik za 1. razred medicinske veterinarske i poljoprivredne škole
Autor: Olivera Gemaljević
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Latinski jezik za 1. razred medicinske veterinarske i poljoprivredne škole
Autor: Radmila Popović
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Prva pomoć za 1. razred medicinske škole
Autori:Zlatko Veža, Dragana Pavlović
Cena:  

Kataloški broj: 
Naziv: Zdravstvena nega i rehabilitacija za 1. razred medicinske škole    
Autori: Predrag Zeković, Rumena Mihajlova-Zeković
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Opšta i školska higijena za 1. razred medicinske škole
Autori: Radojka Kocijančić, Mihailo Nikolić
Cena: 


Kataloški broj:
Naziv: Zdravstvena nega 1 za 1. razred medicinske škole
Autori: A. Baljozović, S. Kostić, N.Baljozović
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Radna sveska za higijenu za 1. ili 2. razred medicinske, prahrambene i srednje škole u delatnosti ličnih usluga
Autori: Milena Stojičić, Snežana Milanović, Ana Mršulja
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Higijena sa zdravstvenim vaspitanjem za 1. ili 2. razred medicinske, prehrambene i srednje škole u delatnosti ličnih usluga
Autori: M. Nikolić, R. Kocijančić, M. Pecelj-Gec, V. Parezanović
Cena: 

Kataloški broj:
Naziv: Anatomija i fiziologija za 1. razred medicinske i zubotehničke škole
Autori: I.Andjelković, A. Stajkovac, A. Ilić
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Neorganska hemija za 2. razred srednje škole
Autor: Rozalija Horvat
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Bilogija 1 za 1. razred medicinske i veterinarske škole
Autori: D.Baloš, D.Panić, B.Stevanović, K. Paunović, Đ.Stevanović
Cena: