Kataloški broj: 
Naziv:Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za 4. razred srednje škole 
Autori:LJ.Nikolić, B.Miljić
Cena:                                                                                                  
Kataloški broj: 
Naziv: Istorija filozofije za srednju školu
Autori:Veljko Korać, Branko Pavlović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Hrestomatija testova uz udžbenik filozofija za srednju školu
Autori:M.Savić, V.Cvetković, N.Cekić
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Filozofija za srednju školu
Autori:M.Savić, V.Cvetković, N.Cekić
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Biologija za 4. razred gimnazije prirodno matematičkog smera
Autori:D.Cvetković, D.Lakuša, G.Matić, A. Korać, S.Jovanović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Računarstvo i informatika za 4. razred gimnazije prirodno-matematičkog i opšteg smera
Autor: Miodrag Stojanović
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Računarstvo i informatika zbirka zadataka za 4. razred gimnazije prirodno-matematičkog i opšteg smera
Autor: Milan Čabarkapa
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv:Računarstvo i informatika za 4. razred gimnazije 
Autor: Miodrag Stojanović
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Astronomija za 4. razred gimnazije
Autori:Milan Dimitrijević, Aleksandar Tomić
Cena:                                                                                                   

Kataloški broj: 
Naziv: Astronomija praktični radovi
Autori:Aleksandar Tomić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Hemija za 4. razred gimnazije
Autori:Julijana Petrović, Smiljana Velimirović
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Zbirka zadataka iz hemije za 3. i 4. razred gimnazije
Autori:Janoš Čanadi, Velimir Popsavin
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Fizika za 4. razred gimnazije
Autori:M.Raspopović, D.Kapor,M.Škrinjar
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv:Fizika za 4. razred gimnazije 
Autori:M.Raspopović, D.Kapor,M.Škrinjar
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Matematika sa zbirkom zadataka za 4. razred srednje škole
Autori:R.Vučićević, M.Đordjević, M.Lazić
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Matematika za 4. razred srednje škole
Autori:Milutin Obradović, Dušan Georgijević
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Matematika sa zbirkom zadataka za 4. razred srednje škole
Autori:E.Pap, Z.Lozanov-Crvenković
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Engleski jezik za 4. razred gimnazije
Autori:Gordana Grba, Karin Radovanović
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Engleski jezik za 4. razred srednje škole
Autori:K.Kovačević, LJ.Matić
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Ruski jezik za 4. razred gimnazije
Autori:M.Meženski, A.Terzić
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Nemački za 4. razred gimnazije
Autori:A.Begović, Z.Popov, P.Ćuić
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Francuski jezik za 4. razred gimnazije
Autori: Nada Petrović, Veran Stanojević
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv:Ruski jezik za 4. razred srednje škole 
Autori:B.Stanković, S.Kostić, B.Stanković
Cena: