Kataloški broj: 
Naziv: Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za 2. razred srednje škole
Autori: Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Istorija književnosti za 2. razred srednje škole
Autor: Jovan Deretić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Istorija za 2. razred gimnazije prirodno-matematičkog smera
Autor: Sima Ćirković
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Istorija za 2. razred srednjih stručnih škola
Autor: Ivan Becić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Radna sveska za psihologiju za 2. razred gimnazije
Autor: Dragana Kožović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Geografija za 2. razred gimnazije
Autor: Vladimir Đurić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Biologija za 2. razred gimnazije društveno-jezičkog smera
Autori: B.Petrov, M.Kalezić, R.Konjević, D.Lakuša, S.Jovanović
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Biologija za 2. razred gimnazije opšteg smera
Autori: B.Petrov, M.Kalezić, R.Konjević
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Matematika 2 za 2. razred srednje škole                            
Autori: G.Vojvodić, R.Despotović, V.Petrović, R.Tošić, B.Šešelja
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Matematika 2 za 2. razred srednje škole
Autori: Vladimir Mićić, Živorad Ivanović, Srđan Ognjanović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Matematika 2 za 2. razred srednje škole
Autori: G.Vojvodić, V.Petrović, R. Despotović, B.Šešelja
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Zbirka zadataka iz matematike za 2. razred srednje škole
Autori: G.Vojvodić, R.Despotović, V.Petrović, R.Tošić, B.Šešelja
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2
Autor: Mr Vene T. Bogoslavov
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Zbirka rešenih zadataka iz matematike 2
Autor: Mr Vene T. Bogoslavov
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Matematika sa zbirkom zadataka za 2. razred gimnazije
Autor: Jovan Kečkić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Fizika zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 2. razred gimnazije opšte smera i društveno jezičkog smera
Autori: M.Raspopović, J.Šetrajčić, B.Cvetković
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Fizika za 2. razred gimnazije opšti i društveno jezički smer            
Autori: M.Raspopović, J.Šetrajčić, Z. Raspopović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe za 2. razred srednje škole
Autori: B.Radivojević, J.Janjić, M.Pavlov
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Neorganska hemija za 2. razred srednje škole
Autor: Rozalija Horvat
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Neorganska hemija za 1. i 2. razred srednje škole
Autor: Momčilo Jovetić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv:Organska hemija za 2.ili 3. ili 4. razred srednje škole
Autori: Vladimir Pavlović, Rade Marković
Cena:  
Kataloški broj: 
Naziv: Hemijski praktikum za 2. razred gimnazije
Autori: Slavko Nešić, Momčilo Jovetić
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Engleski jezik za 2. razred srednje škole
Autori: K.Kovačević, LJ.Matić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Ruski jezik za 2. razred srednje škole
Autori: A.Terzija, M.Mežinski
Cena: 
Kataloški broja. 
Naziv: Latinski jezik 2 za 2. razred gimnazije
Autori: M.Pakiž, T.Kiselički-Vaš, M.Kisić                                                     
Kataloški broj: 
Naziv: Franski jezik za 2. razred srednje škole
Autori: Biljana Aksentijević, Danica Pavlović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Priručnik iz fizika za laboratorijske vežbe i zbirkom zadataka za 2. razred gimnazije
Autori: M.Raspopović, S.Božin, I.Vasiljević
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Priručnik iz fizike sa laboratorijskim vežbama i zbirkom zadataka za 2. razred gimnazije
Autori: B.Radivojević, B.Pušara, D.Karin
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Latinski jezik za 2. razred srednje škole
Autor: Ljiljana Vuličević
Cena:  
Kataloški broj: 
Naziv: Psihologija za 2. razred gimnazije
Autori: Nikola Rot, Slavoljub Radonjić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Računarstvo i informatika za 2. razred gimnazije
Autor: Nikola Klem
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Istorija 2 za 2. razred gimnazije opšteg i društveno-jezičkog smera
Autori: Smilja Marjanović-Dušanić, Marko Šuica
Cena: