Kataloški broj: 
Naziv: Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za 1. razred srednje škole
Autori: Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Istorija književnosti za 1. razred srednje škole
Autori: J.Deretić, Z.Bojović, M.Mitrović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Gramatika srpskoga jezika udžbenik za 1.2.3.i 4. razred srednje škole
Autori: Ž.Stanojčić, Lj.Popović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Teorija književnosti
Autor: Ivo Tartalja
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Teorija književnosti
Autor: Ivo Tartalja
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Istorija za 1. razred trogodišnjih stručnih škola
Autori: Milutin Perović, Novica Bojović
Cena:  
Kataloški broj: 
Naziv: Istorija za 1. razred srednjih stručnih škola
Autor: Dragoljub Kocić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Istorija za 1. razred gimnazije
Autori: S.Ferjančić, T.Katić
Cena:  
Kataloški broj: 
Naziv: Istorija 1 rani srednji vek dodatak za udžbenik za 1. razred gimnazije prirodno-matematičkog smera
Autor:Smilja Marjanović-Dušanić
Cena:  Kataloški broj:
Naziv: Radna sveska za 1. razred gimnazije stari vek u istorijskim izvorima
Autori: Slaobodan Dušanić, Ž.Petković
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Geografija za 1. ili 2. razred srednjih stručnih škola
Autor: Mirko Grčić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Geografija 1
Autori: Ljiljana Gavrilović, Dušan Gavrilović
Cena: 

Kataloški broj:
Naziv: Biologija za 1. razred gimnazije i poljoprivredne škole
Autori: N.Šerban, M.Cvijan, R.Jančić
Cena: Kataloški broj: 
Naziv: Biologija za 1 i 2 razred srednje škole
Autori: Dragoslav Marinković, Katica Paunović, Veljko Terzija
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Ekologija i zaštita životne sredine za 1. razred srednjih stručnih škola
Autori: Ivo Savić, Veljko Terzija
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Matematika 1 za 1. razred srednje škole
Autori: Radivoje Despotović, Ratko Tošić, Branimir Šešelja
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Matematika 1 za 1. razred srednje škole                             
Autori: P.Miličić, V.Stojanović, Z.Kadelburg, B.Boričić
Cena: Kataloški broj: 
Naziv: Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1
Autor: Mr Vene T. Bogoslavov
Cena:
Kataloški broj:
Naziv:Zbirka rešenih zadataka iz matematike 1
Autor: Mr Vene T. Bogoslavov
Cena:  
Kataloški broj: 
Naziv: Zbirka zadataka iz matematika za 1. razred srednje škole
Autori: V.Sotirović, D.Lipovac, V.Stojanović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Računarstvo i informatika za 1. razred srednje škole
Autor: Nikola Klem
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Fizika 1 za 1. razred gimnazije                                                                 
Autor: Milan Raspopović
Cena: Kataloški broj: 
Naziv: Fizika 1 zbirka zadataka sa laboratorijskim vežbama za 1. razred   gimnazije
Autor: M.Raspopović, B.Cvetković, G.Keković
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe    za 1. razred srednje škole  
Autori: J.Janjić, M.Pavlov, S.Stojanović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Fizika sa zbirkom zadataka i priručnikom za laboratorijske vežbe za 1. razred srednje škole
Autori: J.Janjić, M.Pavlov, B.Radivojević
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Priručnik iz fizika sa zbirkom zadataka i laboratorijskim vežbama za 1. razred gimnazije
Autori: M.Raspopović,S.Božin, I.Vasiljević, E.Danilović
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Opšta hemija za 1. razred srednje škole
Autori: S.Djukić, R.Nikolajević, M.Šurjanović
Cena:  
Kataloški broja: 
Naziv: Opšta hemija za 1. razred srednje škole
Autori: Miloje Rakočević, Rozalija Horvat
Cena: Kataloški broj: 
Naziv: Zbirka zadataka iz hemija za 1. i 2. razred gimnazije i srednje škole
Autori: R.Nikolajević, M.Šurjanović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Neorganska hemija za1. i 2. razred srednje škole
Autor: Momčilo Jovetić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Hemija za 1. razred srednje škole
Autori: R.Horvat, M.Rakočević
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Zbirka rešenih zadataka iz opšte i neorganske hemija za 1. razred srednje škole
Autor: Lija Stefan
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Engleski jezik za 1. razred srednje škole
Autor: Lj.Matić, K.Kovačević, S.Milosavljević
Cena:                                                                                                  Kataloški broj: 
Naziv: Better english 1 gramatička vežbanja za 1. i 2. razred srednje škole
Autori: Gordana Grba, Karin Radovanović
Cena: Kataloški broj: 
Naziv: Engleski jezik lektira za gimnazije
Autor: Veselin Kostić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Ruski jezik za 1. razred srednje škole
Autori: Marija Mežinski, Aleksandar Terzić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Nemački za 1. razred srednje škole
Autor: Milica Toma
Cena: Kataloški broj: 
Naziv: Nemački jezik lektira iz gimnazije
Autori: Slavica Toma, Mirko Krivokapić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Francuski jezik lektira iz gimnazije
Autori:Biserka Čorbe, Vesna Kajganić
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Latinski jezik 1 za 1. razred gimnazije
Autori: M.Pakiž, D.Dimitrijević
Cena: Kataloški broj: 
Naziv: Latinski jezik za 1. razred srednje škole                                   
Autori: Lj.Vulićević, M.Maskareli
Cena: Kataloški broj: 
Naziv: Gramatika latinskog jezika
Autor: Bojana Šijački-Manevrić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Pravoslavni isatihizis za 1. i 2. razred srednjih škola
Autor: Ignjatije Midić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Muzička kultura za srednje škole
Autori:Tomislav Bratić, Milovoje Drautinovć
Cena: 
Kataloški broja: 
Naziv: Muzička umetnost za stručne škole
Autor: Sonja Marinković
Cena: Kataloški broj: 
Naziv: Vežbe iz srpskog jezika za 1. razred srednje škole
Autori: N.Novaković-Stefanović, S.Stevanović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Amelio votre francais gramatička vežbanka za 1. i 2. razred gimnazije
Autori: Jasna Vidić, Nada Varničić-Donžon
Cena: 
Kataloški broja. 
Naziv: Pravoslavna veronauka 1 radna sveska iz veronauke za 1. razred srednjih škola
Autor:  /
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Čitanka sa književnoteorijskim pojmovima za 1. razred srednje škole
Autori: Ljiljana Nikolić, Bosiljka Milić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Geografija 1 za 1. razred gimnazije
Autori: Tomislav Rakićević, Dušan Dukić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Muzička kultura za gimnazije i stručne škole
Autor: Sonja Marinković
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Muzička kultura za 1. i 2. razred usmerenog obrazovanja
Autor: Zija Kučukalić
Cena:
Kataloški broj: 
Naziv: Likovna kultura za gimnazije i srednje stručne škole
Autori: Vidosava Galović, Branka Karadžić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Likovna kultura
Autori: Vidosava Galović, Branka Gostović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Muzička kultura za gimnazije i stručne škole
Autor: Sonja Marinković 
Cena: