Kataloški broj: 
Naziv: Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom za 1. razred srednje škole
Autori: S. Drapić, V.Drakulić, V.Čoja, D.Matejić, M. Danilović, O.Petrović
Cena:
Kataloški broj: 
Naziv: Osnovi puteva i ulica za 2. i 3. razred saobraćajne škole
Autor: Bogoljub Marković 
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Garaže servisi i parkirališta za 3. i 4. razred saobraćajne škole
Autor: Nikola Putnik
Cena:Kataloški broj: 
Naziv: Teret u saobraćaju i mehanizacija pretovara za 2. i 3. razred saobraćajne škole
Autori: Svetlana Ranković, Spomenka Furundžić
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Vozna sredstva i vuča vozova za 1. i 2. železničke tehničke škole
Autor: Milan Vučinić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Praktična nastava za 1. i 2. razred saobraćajne škole zanimanje vozač motornih vozila i tehničar drumskog saobraćaja
Autori: Mladen Dobrić, Mirjana Medarević
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Osnovi saobraćaja i transporta za 1. i 2. razred saobraćajne škole
Autor: Lazar Filković
Cena: Kataloški broj: 
Naziv: Ekonomika i organizacija saobraćaja za 3. i 4. razred saobraćajne škole
Autori:Slobodan Vojvodić, Snežana Filipović
Cena: