Kataloški broj: 
Naziv: Statistika i otpornost materijala teoretski deo za 2. razred gradjevinske škole
Autori: B. Veličković, O. Stanković, O. Damjanović-Juhas, D. Veličković, D. Jovanović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Statistika i otpornost materijala praktični deo za 2. razred gradjevinske škole
Autori: B. Veličković, O. Stanković, O. Damjanović-Juhas, D. Veličković, D. Jovanović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Nacrtna geometrija za 1. i 2. razred trgovinske, gradjevinske i drvopreradjivačke škole
Autor: Ljubica Gagić
Cena: 
Katološki broj: 
Naziv: Organizacija gradjenja za 3. razred gradjevinske škole
Autori: Ž. Praščević, G. Ćirović, B. Veličković, V. Konstantinović
Cena: 
Kataloški broj:                                                                                                                           
Naziv: Gradjevinski materijali sa osnovama geologije za 1. razred       gradjevinske škole
Autori: I. Stojiljković, D. Miletić                                                                     
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Osnovi gradjevinarstva za 1. razred gradjevinske škole
Autori: Ljiljana Nikolić, Stevan Krunić, Vujica Boćinović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Istorija arhitekture
Autori: Gordana Dulić, Naila Voljevica
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Gradjevinske konstrukcije sa završnim radovima za 1.2 i 3. razred gradjevinske škole
Autor: Biljana Blaojević
Cena: 
Katološki broj: 
Naziv: Gradjevinske konstrukcije za 1. i 2. razred gradjevinske škole
Autor: Biljana Blagojević
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Tehničko crtanje sa čitanjem planova za 1. razred gradjevinske škole
Autor: Godana Dulić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije sa rešenim primerima za srednje škole gradjevinske struke
Autor: Olivera Petrović 
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Zbirka zadataka iz nacrtne geometrije za 2. razred arhitektonske, gradjevinske, drvopreradjivačke, mašinske i geodetske škole
Autori: Gordana Dulić, Milica Jevtić
Cena: