Kataloški broj: 
Naziv: Električne mreže i dalekovodi za 4. razred elektrotehničke škole
Autor: Senka Branković
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Video uredjaji za 4. razred elektrotehničke škole
Autori:F. Presetnik, S. Zdravković, M. Tomić, D.Martinović, A. Stojković
Cena:
 
Kataloški broj: 
Naziv: Radio predajnici za 4. razred elektrotehničke škole
Autor: Miodrag Radojlović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Elektromotorni pogon za 4. razred elektrotehničke škole
Autor: Jovan Nikolić 
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Elektronski pojačavači za 4. razred elektrotehničke škole
Autori: Mirko Obradović, Dragoljub Martinović
Cena: