Kataloški broj:
Naziv:Elektrane i razvodna postrojenja za 3. razred elektrotehničke škole
Autor: Vladica Mijailović
Cena:

Kataloški broj:
Naziv: Merenje u elektronici za 3. razred elektrotehničke škole
Autor: Ratko Opačić
Cena:
Kataloški broj:
Naziv: Mikroelektronika za 3. razred elektrotehničke škole
Autor: Olga Djurdjić-Djukić
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Teorija telekomunikacija za 3. razred elektrotehničke škole
Autori: Dragan Lopičić, Miomir Filipović
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Proizvodnja i prenos električne energije za 3. razred elektrotehničke škole
Autor: Jovan Jovanović
Cena:

Kataloški broj: 
Naziv: Elektronski računari i programiranje za 3. razred elektrotehničke škole
Autori: Ž. Tošić, M. Randjelović, A. Kocić
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Računari za 3. razred elektrotehničke škole
Autori: Ž. Tošić, M. Randjelović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Elektroenergetika za 3. i 4. razred elektrotehničke škole
Autor: Jovan Nikolić 
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Digitalna elektronika za 3. razred elektrotehničke škole
Autori:Slobodan Zdravković, Milan Topalović, France Presetnik
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Rashladni uredjaji za 3. razred elektrotehničke škole
Autor: Miroslav Radosavljević
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Električna instalacija i osvetljenje za 3. razred elektrotehničke škole
Autor: Milorad Justinijanović
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Elektronika 2 za 3. razred elektrotehničke škole
Autor: Ratko Opačić 
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Osnove televizijske tehnike za 3. razred elektrotehničke škole
Autor: Miodrag Radojlović
Cena: