Kataloški broj:
Naziv: Električna merenja za 2. razred elektrotehničke škole                 
Autor: Dragoljub Martinović
Cena: 

Kataloški broj: 
Naziv: Električne instalacije na vozilu za 2. razred elektrotehničke škole
Autor: Jožef Dekanj
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Osnove elektrotehnike za 2. razred elektrotehničke škole za sve profile
Autor: Ratko Opačić
Cena:
Kataloški broj:
Naziv: Elektrotehnički materijali za 2. razred elektrotehničke škole
Autor: Vladislava Alataras
Cena: 

Kataloški broj:
Naziv: Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike za 2. razred elektrotehničke škole
Autori: Boban Milošević, Momir Milošević
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Elektrotehnika 1 za 2. razred elektrotehničke škole
Autori Ratko Opačić 
Cena: 

Kataloški broj:
Naziv: Osnove elektrotehnike II za 2. razred elektrotehničke škole
Autori:Zoran Pendić, Miodrag Pendić, Jasna Menart
Cena:  
Kataloški broj: 
Naziv: Električna merenja za 2. razred elektrotehničke škole
Autor: Todor Šumonja
Cena:
Kataloški broj:
Naziv: Primena računara u elektrotehnici za 2. razred elektrotehničke škole
Autori: Momir Filipović, Stana Polovina, Jelena Miloradov
Cena: