Kataloški broj:
Naziv: Tehničko crtanje sa nacrtnom geometrijom za 1.razred elektrotehničke škole
Autori: S. Drapić, V.Drakulić, V.Čoja, D.Matejić
Cena: Kataloški broj:
Naziv: Osnove elektrotehnike 1 za 1. razred elektrotehničke škole
Autor: Miroslava Piroćanac
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Praktikum iz osnova elektrotehnike za 1. razred elektrotehničke škole
Autori: G. Mijatović, M.Todorović, V.Čoja, G.Stojković, G.Stanojević
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Osnovi elektrotehnike za 1. razred trogodišnjeg obrazovanja za elektrotehničke škole
Autor: Ratko Opačić
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike za 1. razred elektrotehničke škole
Autor: Dragutin Mitić
Cena:
 Kataloški broj:
Naziv: Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike za 1. razred elektrotehničke škole
Autor: Jasna Menart
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Osnove elektrotehnike 1 za 1. razred elektrotehničke škole
Autori: G. Mijatović, M.Todorović, V.Čoja, G.Stojković, G.Stanojević
Cena:

Kataloški broj:
Naziv: Praktikum iz osnova elektrotehnike za 1. razred elektrotehničke škole
Autori: G. Mijatović, M.Todorović, V.Čoja, G.Stojković, G.Stanojević
Cena: