Katološki broj:
Naziv: Pravo za 4.razred ekonomske škole
Autori: Nevena Subotić-Konstantinović, Bosiljka Mijatović
Cena: 
Katološki broj:
Naziv: Matematika sa zbirkom zadataka za 4.razred srednje škole
Autori: R.Vučićević, M.Djordjević, M.Lazić
Cena:

Kataloški broj: 
Naziv: Devizno i carinsko poslovanje za 4. razred ekonomske škole
Autori: Milorad Unković, Tomislav Todorović
Cena:
Kataloški broj:
Naziv: Poslovane finansije za 4.razred ekonomske škole
Autori: M. Ivanišević, P. Jovanović Gabrilović, D. Bogdanović
Cena: Kataloški broj:
Naziv: Poslovna informatika tabele za 4.razred ekonomske škole
Autor: Dragan Marinčić
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Carinski sistem i carinski postupak za 4.razred ekonomske škole
Autor: Tomislav Todorović
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Poznavanje robe za 4.razred ekonomske škole
Autor: Tamara Stojanović 
Cena:                                                                                            
Kataloški broj:
Naziv: Bankarsko poslovanje za 4.razred ekonomske škole
Autori: B.Krstić, A.Živković, P.Bojović
Cena:  
Kataloški broj:
Naziv: Monetarna ekonomija za 4.razred ekonomske škole
Autori: B.Krstić, A.Živković, P.Bojović
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Osnovi ekonomija za 4.razred ekonomske škole
Autor: Milorad Unković 
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Poslovna ekonomija za 4. razred ekonomske škole
Autori: B.Stavrić, B.Paunović, G.Petković
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Računovodstvo za 4.razred ekonomske škole
Autor: Vera Poznanić-Leko
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Zbirka testova i zadataka sa rešenjima iz računovodstva za 4. razred ekonomske škole
Autori: Valentina Malešević, Vera Kodžo
Cena: 
Kataloški broj: 
Naziv: Poslovna informatika za 4. razred ekonomske škole
Autor: Dragan Marinčić
Cena: