Kataloški broj:
Naziv:Ekonomika i organizacija preduzeća za 3.razred ekonomske škole
Autor: Aleksandar Jovanović
Cena:

Kataloški broj:
Naziv: Carinski sistem i carinski postupak za 3.razred ekonomske škole
Autori:Miodrag Stanković, Sanja Stanković
Cena:
Kataloški broj: 
Naziv:Poznavanje robe za 3.razred ekonomske škole
Autor: Tamara Stojanović
Cena:
Kataloški broj:
Naziv:Monetarna ekonomija za 3.razred ekonomske škole
Autori: Aleksandar Živković, Žarko Ristić, Ružica Djordjević
Cena:

Kataloški broj:
Naziv:Poslovna ekonomija za 3.razred ekonomske škole
Autori: Božidar Stavrić, Blagoje Paunović
Cena:
Kataloški broj:
Naziv:Pravo za 3.razred ekonomske škole
Autori: Nevena Subotić-Konstantinović, Bosiljka Mijatović
Cena:
Kataloški broj:
Naziv:Statistika za 3. i 4. razred pravno-birotehničke i ugostiteljsko-turističke škole
Autori: Mileva Žižić, Marija Vidić, Milan Vukosavljević
Cena:
                                                                                                                          
Kataloški broj:
Naziv: Statistika zbirka zadataka sa rešenjem za 3. i 4. razred ekonomske, pravno-birotehničke i ugostiteljsko turističke škole
Autori: Mileva Žižić, Marija Vidić, Milan Vukosavljević
Cena:
Kataloški broj:
Naziv: Zbirka testova i zadataka sa rešenjima iz računovodstva za 3. razred ekonomske škole
Autor: Valentina Malešević
Cena:

Kataloški broj:
Naziv: Osnovi ekonomije za 3. razred ekonomske škole
Autori: Stevan Devetaković, Biljana Jovanović-Gavrilović, Gojko Rikalović
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Poslovna informatika baze podataka za 3.razred ekonomske škole
Autori: Dragan Marinčić, Miroslav Sardelić
Cena:

Kataloški broj:
Naziv: Poslovna informatika za 3.razred ekonomske škole
Autor: Dragan Marinčić
Cena:Kataloški broj:
Naziv: Računovodstvo za 3.razred ekonomske škole
Autor: Vera Poznanić-Leko
Cena:

Kataloški broj:
Naziv: Sekretarsko poslovanje za 3. i 4. razred pravne i birotehničke škole
Autor: Draga Romanović
Cena: 
Kataloški broj:
Naziv: Stenografija debatna stenografija za 3. i 4. razred pravne i birotehničke škole
Autori: Jovan Babić, Milena Ilić, Žarko Šindolić
Cena: