Kataloški broj:
Naziv: Hemija za 1. razred Ekonomske škole
Autor: Radivoj Nikolajević                                                          
Cena:    
                              
Kataloški broj:
Naziv: Hemija za 1. razred Ekonomske škole 
Autor: Radivoj Nikolajević                                                          
Cena:    
     
Kataloški broj:
Naziv:Biologija ekologija za 1.razred ekonomske škole 
Autori: Dragoslav Marinković,Branka Stevanović, Katica Paunović                                                          
Cena:    
     
Kataloški broj: 
Naziv:Pravo-za 1.razred ekonomske i pravno-birotehničke škole
Autor: Jelena Djurić
Cena:  
Kataloški broj:
Naziv:Državno uredjenje-za 1.razred pravne i birotehničke škole
Autor:Budimir Košutić
Cena:  
Kataloški broj:
Naziv: Osnovi prava za 1.razred pravne i birotehničke škole
Autor: Radošin Rajović
Cena:
Kataloški broj:
Naziv: Zbirka zadataka iz računovodstva za 1.razred ekonomske škole
Autori:Vera Poznanić-Leko, Jasmina Mugoša,Katica Stanisavljević -Dulijan
Cena: